Gıda Güvenliği Politikası

“Dürüstlük, güvenirlilik ve kararlılığı ilke edinir, “Sadece kendi sofranda olmasını isteyeceğin ürünü hem yerel hem de global müşterine sat” mottosuyla hareket ederiz”.

                                                                                                                                             (KSS Politikası 5.Madde)

 

Tarladan sofraya kurmuş olduğumuz gıda güvenliği zinciri ile amacımız; faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda, her daim kaliteli ve güvenli gıdalar üreterek müşterilerimize sunmaktır.  Yönetim sistemleri politikamızın temeli bu amaca dayanır.

Gıda Güvenliği Sistemimiz çerçevesinde, son teknoloji ile donatılmış tesisimizde uzman personelimiz tarafından; hammadde temininden başlayarak, hazırlama, işleme, üretim, ambalajlama, depolama ve nakliye gibi gıda zincirinin her aşamasında ve noktasında tehlike analizleri yapılır, gerekli yerlerde kritik kontrol noktaları belirlenip, bu noktalarda ortaya çıkabilecek herhangi bir problem henüz oluşmadan önlenir, sistemin sürdürülebilirliği ve uluslararası kalite standartlarına uygun, güvenilir gıdalar üretilmesi sağlanır. Sistem; uluslararası standartlara, çağın gerekliliklerine, teknolojik gelişmelere ve müşterilerin talep ve beklentilerine göre sürekli iyileştirilir.

İşletme standartlarımıza entegre ettiğimiz ve hayat felsefesi haline getirmiş olduğumuz, ISO 9000 Kalite Yönetim, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 22000’in bir üst sınıfı olan FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerimiz gereği; sağlıklı, besleyici ve güvenli gıdalar üreterek, dünya sofralarına sunmayı ilke edinen şirketlerimiz, sahip olduğu yeterli imkan, donanım ve alanında deneyimli, yetkin personellerimiz ile müşteri beklentilerini efektif bir şekilde karşılamayı ve memnuniyetlerini en üst seviyede tutmayı hedefler.

ISO 9000 KYS ile başladığımız kalite yolculuğuna, ISO 22000 GGYS ve bir üst gıda güvenliği sistemi olan FSSC 22000 GGYS ile bir zincir halkası daha ekleyerek taçlandırmış bulunuyoruz.

Grup şirketlerimizin gıda güvenliğini destekleyen diğer kalite belgeleri şunlardır*;

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi: ISO 10002 şirketlere müşteri memnuniyeti ile ilgili durumlarda şirkete nasıl davranması gerektiğine dair standartlar belirler.

IP (NON GMO) Sertifikası: Üretimde kullanılan maddelerin ve ürünün GDO içermediğini belgelendirir.

KOSHER Sertifikası: Kosher belgesi Musevi inancına uygun olarak üretilmiş ürünleri tescilleyen bir belgedir. İşletmelerde üretim yapılırken tüm aşamaların ve kullanılan malzeme ve hatta ekipmanların musevi inançlarına uygunluğu üretim yerinde kontrol edilir. KOSHER İbranice’de “uygun” anlamına gelmektedir.

Et dışındaki ürünlerin de koşer sayılabilmesi ve koşer sertifikası alabilmesi için hijyene uymayan ya da Yahudi inançlarına aykırı katkı maddesi ya da işlem basamakları içermemesi gereklidir.

Helal Gıda Sertifikası: Helal Gıda Sertifikası ürünlerin inanç bakımından helal olup olmadığı, sağlık bakımından temiz olup olmadığı ve vücudumuz için fayda taşıyıp taşımadığı, “beslenme” düzeni açısından yeterli ve gerekli olup olmadığı gibi hususlarda soru işaretlerini ortadan kaldırmakla beraber tüketiciyi de bilinçlendirmektedir. Ürünün helal olması, ürünün elde edildiği tarım bitkisinin uygun olması ve nihai ürünün içerisinde sağlığa zararlı veya haram olduğu bilinen koruyucu ya da yardımcı maddeleri içermediği anlamına gelmektedir.

Güvenilir gıda üretiminde 40 yılı aşkın tecrübesi, müşterilerine/tüketicilerine verdiği değer ve onlardan aldığı geri bildirimlerle kendini sürekli geliştirmeyi, güvenilir gıda sürdürülebilirliği konusunda çalışmalar yapmayı ilke edinen Sunar  Grup;  yasal uygulamalar konusunda da hassasiyet göstermektedir. Üretici ve tüketici menfaatleri ile halk sağlığını korumak amacıyla yürürlüğe konan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne uymakta, hijyenik ve güvenilir gıda üretimi için İyi Üretim Uygulamaları (GMP) ve Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) prosedürlerini yerine getirmektedir.

Gıda Güvenliği ile ilgili bazı temel tanımlar bilgimizi yenilemek ve gelecek nesillere daha güvenli gıda kaynakları ve dolayısıyla güvenilir bir dünya bırakmak adına önem teşkil etmektedir.

Gıda güvenliği:

Gıda güvenliği; gıdada tüketim anında veya (tüketici tarafından kullanıldığında) gıda kaynaklı  tehlikelerin bulunması ile ilgilidir. Gıda güvenliği tehlikelerinin girişi gıda zincirinin herhangi bir basamağında ortaya çıkabilir, bu nedenle de gıda zinciri boyunca etkin bir kontrolün gerçekleştirilmesi önemlidir. Dolayısıyla gıda güvenliği, gıda zincirinde yer alan tüm birimlerin katkısıyla sağlanan bir olgudur. Gıdaların işlenmesi, hazırlanması, depolanması ve tüketiciye sunulmasını içeren bir sistem döngüsüdür. Güvenli gıda; her türlü bozulma ve bulaşmaya yol açan etkenlerden arındırılmış tüketime uygun halde olan gıdadır.  (Kaynak, Adnan Menderes Üniversitesi, Akademik Yayınlar, ISO 22000 GGYS Standartı)

Gıda kaynaklı hastalıklar insan sağlığı üzerinde; özellikle çocuklar, yaşlılar ve hamilelerde ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Dünya sağlık organizasyonu (WHO) gıda güvenliğini; dünyada en yaygın sağlık problemlerinden ve ekonomik verimliliği düşüren önemli nedenlerden biri olarak nitelendirmektedir. Gıda güvenliği programlarının uygulanmasıyla bu tehlikeler en aza indirilir.

Hijyen: Hijyen kelimesi, sağlık bilimi, sağlık hizmetleri, koruyucu hekimlik gibi konuları kapsar. Sağlıkta gerekli koşulların sağlanması ve sürdürülmesi için öngörülen uygulamalardır. Sözlük anlamı ise; ferdin veya toplum olarak insanların sağlığının korunması ve geliştirilmesine çalışan beslenme, sağlık ve çevre konularındaki bilgileri bir sentez halinde uygulayan bilim dalıdır. (FSSC 22000 Standardı Bilkent Üniversitesi, Gıda İşletmelerinde Hijyen)

Gıda Hijyeni: Gıda maddelerinin güvenilir olarak tüketime sunulması için gıda zincirinin safhalarından alınan önlemler, gıda sağlık ilişkilerini belirleyen bilim dalı demektir. (ISO 22000 GGYS Standardı, Gıda İşletmelerinde Hijyen Kitabı)

Sanitasyon: Sağlıklı hale getirme demektir. Temizlik ve dezenfeksiyonun sonucunda elde edilir. İşletmede hijyenik şartları sağlamaya veya temizliğe yönelik tüm faaliyetleri kapsamaktadır. (FSSC 22000 GGYS Standardı, Gıda İşletmelerinde Hijyen Kitabı)

Gıda Sanayinde Sanitasyon: Gıda üretiminde hijyenik koşulların oluşturulması ve korunması demektir. Gıda hammaddesinin ambalajlanması, taşınması, depolanması ve satışı sırasında çeşitli kaynaklardan bulaşabilecek mikropların engellenmesidir.

Sterilizasyon: Ortamın bütün canlı mikroorganizmalardan, canlı sporlardan ve virüslerden arındırılması, öldüren işlemdir. (Gıda İşletmelerinde Hijyen Kitabı).

Dezenfeksiyon: Kimyasal madde ve/veya fiziksel yönetmeler  vasıtasıyla ortamdaki mikroorganizma sayısının gıda güvenliği veya uygunluğunu tehlikeye atmayacak bir seviyeye indirilmesidir. (FSSC 22000 Gıda Güvenliği Standardı)

Güvenli Gıdalar Hazırlamak için Dünya Sağlık Örgütünün (WHO Altın Kuralları)

1)      Gıdaların güvenli olması için işlenmiş olanları tercih edilmelidir.

2)      Gıdalar iyi pişirilmelidir.

3)      Pişirilmiş gıdalar derhal tüketilmelidir.

4)      Pişirilmiş gıdalar dikkatlice saklanmalıdır.

5)      Tekrar ısıtılan gıdanın her tarafının sıcaklığının en az 70⁰C’ye ulaşması gerekmektedir.

6)      Pişirilmiş gıdalar ile çiğ gıdaların birbiri ile temasından kaçınılmalıdır.

7)      Bütün mutfak yüzeyleri temiz tutulmalıdır.

8)      Gıdalar böceklerden, kemirgenlerden ve diğer hayvanlardan korunmalıdır.

9)      Güvenli su kullanılmalıdır.

**Sözü geçen belgeler tüm grup şirketlerine ait olabileceği gibi, grup şirketlerinden yalnızca bir tanesini de kapsayabilir.