ISG ve Çevre Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği, yaptığımız her işin ayrılmaz bir parçası olup tüm faaliyetlerimizde birinci önceliğe sahiptir. Güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, tehlikeli durumları ve tehlikeli davranışları ortadan kaldırmak, İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü oluşturmak ve bu kültürü yaşam tarzı haline getirmek için önleyici ve düzeltici yaklaşımlarda bulunur ve bu faaliyetlerimize organizasyonun her kademesinin ve paydaşlarımızın katılımını sağlamayı hedefleriz.

Bu hedefle;

  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılamaktan öte görev kabul edeceğimizi,
  • Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin  analiz edilerek minimize etmeyi,
  • Sürdürülebilirliğin temel taşlarından olan İş Sağlığı & İş Güvenliği konusunda önleyici ve düzeltici yaklaşımlar ile konusunda teknolojik gelişme ve yenilikleri takip ederek tüm çalışanlarımızın katılımıyla süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
  • Tüm Sunar Topluluğu personeline, fabrikalarımızda hizmet veren alt işveren / tedarikçi firmaların çalışanlarına, ziyaretçilere, stajyerler ve işyerinde meslek / beceri eğitimi gören öğrencilere, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında eğitim programları ile bilgi, beceri, yetkinlik kazandırarak, kişisel farkındalıklarının artırılmasını sağlayacağımızı,
  • Kazalara yol açabilecek şartların ve davranışların kontrol altında tutularak; sıfır iş kazası, meslek hastalığı ve kayıp iş gününü sağlamayı, taahhüt ederiz.