Kamuyu Bilgilendirme Politikası

Şirketlerimizin, ‘Kamuyu Aydınlatma ve Bilgilendirme Politikası’, çerçevesi başta TTK olmak üzere kanuni mevzuat ile belirlenen kurumsal yönetim ilkelerine uyumla, ticari sır niteliği dışındaki şirketimizin geçmiş, mevcut ve gelecek beklentilerine ilişkin bilgilerinin, profesyonel kadroların katılımıyla teşkil edilen, kurumsal yönetim komitesi marifeti ile açık, şeffaf, adil, zamanında ve eksiksiz olarak ilgili bütün taraflarla, bilgi toplumu kavramının ruhuna uygun olarak paylaşmaktır.