Nişasta Bazlı Şekerler

Son dönemlerde gündeme gelen ve nişasta bazlı şekerleri (NBŞ) hedef alan açıklamaları ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Birçok bilgi kirliliğini, yanlış anlaşılmaları ve sizlerde şüphe uyandıran soru işaretlerini ortadan kaldırmak için aşağıdaki açıklamayı yapma gereği hissettik.

İnsan sağlığının en öncelikli kriterimiz olduğunu; ilgili yasal düzenlemeleri ve standartları baz aldığımızı ve bu yasal çerçevede sizlere ulaştığımızı ve hizmet ettiğimizi belirtmek isteriz. Bilimsel gelişmeleri yakından takip ettiğimiz gibi ürünlerimizin iyileştirilmesi ve sağlıklı ürünleri sizlere sunma gayreti adına, araştırmalar ve çalışmalar yapmaktayız; kendimizi sürekli yenilemekteyiz.

Şeker, insanın tükettiği temel besin maddelerinden biridir. Şekerin spesifik bir tanımı olmasa da gıdalardan doğal olarak elde edilen ve yapısında glukoz ve fruktoz gibi bileşenleri içeren kristal ya da şurup yapıdaki maddeler olarak ifade edilebilir.

Tüketilen şekerlerin büyük bir çoğunluğunu oluşturan doğal şekerler; şeker pancarı, şeker kamışı ve NBŞ’lerden (mısır, buğday, tapyoka, patates gibi) elde edilmektedir. Suni tatlandırıcılar (aspartam, sakkarin, asesülfam-K gibi) ise tamamı ile bu sınıfın dışında olan; içerisinde karbonhidrat bulunmayan, enerji değeri düşürülmüş ya da olmayan, tatlılık seviyeleri kat ve kat yüksek olabilen, maddelerdir. Suni tatlandırıcılar, pancar ve mısırdan üretilen doğal şekerlerle karıştırılmamalıdır.

Ülkemizde şeker, pancar ve mısırdan elde edilmektedir. Pancardan elde edilen şekerler; şeker pancarı, çay şekeri, sukroz veya sakaroz olarak adlandırılmaktadır. Mısırdan elde edilen şekerler NBŞ; glukoz şurubu, glukoz-fruktoz şurubu, fruktoz-glukoz şurubu, mısır şurubu, izoglukoz, veya Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu (HFCS) olarak adlandırılabilmektedir. Mısırdan elde edilen NBŞ’ler fruktoz oranına göre farklı isimler alırlar. Yaklaşık yüzde 42 fruktoz ve yüzde 53 glukoz içerenler HFCS-42; yaklaşık yüzde 55 fruktoz ve yüzde 41 glukoz içerenler HFCS-55 olarak adlandırılmakta olup, bunlardan HFCS-55, tatlılık olarak (kuru maddede), pancardan elde edilen pancar şekerinin (sakarozun) bire bir ikamesi olarak kabul edilmektedir.

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Pancar Şekeri

Doğal Bal

Nişasta Bazlı Şeker

Sakkarin

HFCS 55 HFCS 42
1- Doğal mı? Evet Evet

Evet

Hayır
2- Bileşimi %50 Glukoz
%50 Fruktoz
%52 Glukoz
%48 Fruktoz
%55 Fruktoz
%45 Glukoz
%42 Fruktoz
%58 Glukoz
%100 sakkarin
3- Kilokalori /Gram

4

4

4

0

4- Ne kadar Tatlı?

100%

100%

100%

92%

300-500%

 

 

 

Tablo yorumlandığında;

1. Mısırdan elde edilen NBŞ’ler tıpkı pancar şekeri ve bal gibi doğal bir tatlandırıcıdır ve asla suni tatlandırıcılarla karıştırılmamalıdır.

2. Pancar şekerinin yüzde 50 glukoz ve yüzde 50 fruktoz bileşiminden oluştuğu ve “Glukoz Şurubu İçermez” ifadesi hatalıdır ve bu ifadenin yerine “yüzde 100 pancar şekeri kullanılmıştır ” gibi ifadeler doğru olacaktır.

3. Pancar şekeri ve NBŞ’ler aynı enerji düzeyine (4 kkal/g) sahiptir ve insan vücudunda metabolik olarak farklılık içermeyen şekerlerdir.

Şeker pancarı vücudumuzda kendi yapı taşları olan glukoz ve fruktoza dönüştürülerek sindirilmektedir. Dolayısıyla pancar şekeri ile mısır şurubu arasında sindirim sistemimize karışmada yapısal ve metabolik olarak bir fark bulunmamaktadır. NBŞ’ler de en az pancar şekeri kadar sağlıklıdır. (Amerikan Tıp Derneği, Bilim ve Halk Sağlığı Raporu, 2008).

Glukoz birçok farklı gıda maddesinde farklı amaçlarda (saydamlık, tatlılık, viskozite, nem çekicilik, kıvam ve diğer) kullanılabilmektedir. Glukoz, pancar şekerinin muadili olmayıp, teknik tamamlayıcısıdır.

Pancardan ve mısırdan elde edilen şekerler, sindirim sistemine girdiklerinde ayırt edilemez, vücut tarafından farklı olarak algılanmaz (Amerikan Diyetetik Derneği, Hot Topics ‘‘HFCS’’, 2008). Ayrıca mısır şuruplarının obeziteye pancar şekerinden daha fazla neden olmadığı bilimsel araştırmalar ile sabittir.

Yapılan birçok bilimsel araştırma ve klinik testlerde, pankreas kanseri ile mısır şurubu tüketimi arasında kanıta dayalı bir bulgu ya da ilişkiye rastlanmamıştır (Dietary Glycemic Load, Added Sugars, and Carbohydrates as Risk Factors for Pancreatic Cancer; American Journal of Clinical Nutrition, 2007).

Yeterli ve dengeli olarak beslenilmesi ve NBŞ’lerin de normal miktarda (günlük alım miktarı düzeyinde) tüketilmesi durumunda, bu şekerlerin insan sağlığına zararlı olduğuna dair henüz geçerli bilimsel bir kanıt ortaya konmamıştır. Ancak, diğer gıda maddelerinde de olduğu gibi, uzun süreli ve fazla miktarda tüketim, insan sağlığını olumsuz (kilo artışı, kanda trigliserid yüksekliği, karaciğerde yağlanma, kan şekeri değerini yükseltme) etkileyebilir. Direkt olarak bu tür hastalıklarla NBŞ arasında bir bağlantı kurmak doğru değildir. Her türlü besin öğesinin yetersiz ya da fazla alınması insan sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Sonuç olarak, doğal olarak elde ettiğimiz ve sizlere sunduğumuz ürünlerimizi güvenle tüketebilirsiniz. Pancar şekeri ile mısır şurubu arasında, doğallık, enerji içeriği, yapısal içerik ve sağlık anlamında bir farklılık yoktur. Oluşturulan gündem, bilimsellikten uzak, art niyetli ve tamamı ile ticari kaygılar üzerine kurgulanmıştır. Bizler, Sunar Grup olarak, her zaman insan sağlığını ve gıda güvenliğini ön planda tutmaktayız. Bundan sonrada, sektörümüzle ilgili gelişmeleri, yenilikleri ve bütün çalışmaları yakından takip edip, sizlere, güvenebileceğiniz ürünler sunmaya devam edeceğiz.

Hazırlayan: Suat Söbüçovalı

Ar-Ge Müdürü 

Skip to content