Sosyal Sorumluluk Politikası

1.      AMAÇ
Sunar Topluluğu’nun Kurumsal Sosyal Sorumluluk çalışmalarının tek bir çerçevede yürütülmesi amaçlanmıştır.

2.      KAPSAM
İletişim Prosedürü dağıtımda belirtilen Sunar Topluluğu’nun bütün bölümlerini kapsamaktadır.

3.      SORUMLULUKLAR
Tüm Personel

4.      UYGULAMA

4.1.   Sunar Topluluğu olarak sürdürülebilir ve geliştirilebilir sosyal sorumluluk uygulamalarını hayata geçirmeyi esas alırız.

4.2.   Faaliyet göstermekte olduğumuz ve göstereceğimiz tüm coğrafyalarda insana ve çevreye saygılı olacağımızı taahhüt eder, doğada ayak izimizi sıfır seviyesine indirmek üzere çalışmalarımızı planlar ve uygularız.

4.3.   Sunar Topluluğu’nun gıda güvenliği, uygun hijyen şartlarının sağlanması ve müşteri memnuniyeti alanında uluslararası standartlarla uyum içerisinde olmasını sağlayarak, sertifikalandırırız.

4.4.   Müşteri tatmin düzeyinin, talep ve beklentilerinin sürekli ölçümlenerek karşılanmasını sağlar ve “koşulsuz ve sınırsız müşteri memnuniyeti” ilkesiyle bu talep ve beklentilerin ötesine geçmeyi hedefleriz.

4.5.   Dürüstlük, güvenirlilik ve kararlılığı ilke edinir, “Sadece kendi sofranda olmasını isteyeceğin ürünü hem yurtiçi hem de yurtdışı müşterine sat” bilinciyle hareket ederiz.

4.6.   Paylaşılmayan değerin, bilginin ve kazancın nihayetinde sanayiciye de katma değer sağlamayacağını bilir, her projemizde nihai hedefimizi toplumsal kalkınma olarak belirleriz.

4.7.   Tedarikçilerimizden STK’lara, çalışanlarımızdan nihai müşterilerimize kadar mutlu paydaşlar yaratmak için çalışır ve tüm paydaşlarımızın kurumsal sosyal sorumluluk politikalarımızla uyum içerisinde çalışmasına özen gösteririz.

4.8.   Yönetim kurulumuzu ve tüm çalışanlarımızı şirket kültürüne uygun özellikle sağlık ve eğitim alanında sosyal ve toplumsal faaliyetlerde gönüllü olmaları konusunda destekleriz. 

4.9.   Tüm çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakları olduğuna inanır ve Sağlık ve Güvenlik politikamız doğrultusunda tüm çalışma ortamlarımızda iş sağlığını ve güvenliğini sağlarız.

4.10. Takım çalışmasının verimliliğine inanır, pozitif bir çalışma ortamı oluşturarak her türlü inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir ortamda çalışmasını sağlarız.

4.11. Eğitimin önemine ve bir ömür boyu devam ettiğine inanır, tüm çalışanlarımızın yükseköğrenim hayatlarına devam etmelerini destekleriz.

4.12. Sürdürülebilir tarımın ve tarıma dayalı sanayinin önemine inanır, bu vizyonla faaliyetlerimizi yürütürüz. Öncelikle bölgemizde ve ülkemizde yetişen tarım ürünlerini değerlendirir, çiftçimizin kalkınması için projeler üretir ve uygularız.

4.13. Türkiye’nin en fazla cari açığını veren sektörlerde faaliyet göstermemize karşın Türkiye’nin cari açığını kapatmaya yönelik projelerin oluşturulmasında ve hayata geçirilmesinde öncü ve destekçi olmayı taahhüt ederiz.

4.14. Yeni kullanıma açacağımız arazilerde ve işletme tesisi kuracağımız alanlarda öncelikle çevre halkını bilgilendirir ve yerel toplulukların sağlıklarına, yaşam koşullarına, kültürlerine koşulsuz saygı gösteririz. Bu yerel toplulukların kalkınma düzeylerini ve refahını artıracak sosyal sorumluluk projeleri planlar ve uygulamaya koyarız.

4.15. Yetkili kurumlarca işletme/tesis kullanımına açılmış araziler dışında hiçbir vasıfta arazide işletme yatırımı yapmayacağımızı taahhüt ederiz.

Sürdürülebilirlik Vizyonu; Gelecek nesillerin yaşanabilir bir dünyada, refah içinde hayatlarını sürdürebilmeleri için; gücümüzü topraktan alarak sürdürülebilir kalkınmayı yaşamak ve yaşatmak. Bu hedefimizi gerçekleştirirken; doğadaki ayak izimizi azaltmak ve toplumsal faydamızı artırmak.